Slovenčina
Slovenčina

Edita Cíffery

Som aplikovaná etička, certifikovaná manažérka vzdelávania a lektorka v oblastiach etických programov, hodnotového manažmentu, organizačnej kultúry a komunikácie.

Svoje vzdelanie tretieho vysokoškolského stupňa (PhD.) som absolvovala v odbore aplikovaná etika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdií bolo mojou neustálou snahou zúčastňovať sa zahraničných študijných pobytov, predovšetkým v Nemecku a v Rakúsku (Institut für Wissenschaft und Ethik, Bonn, Universität Salzburg, Kultur- und Gesellschaftwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Philosophie, Salzburg). Ocenením mojej práce ako študentky boli pochvaly dekana Najlepšej študentke roka a za najlepšiu záverečnú prácu.

V profesionálnom živote získavam zručnosti a skúsenosti lektorovaním (vyše 700 h) rôznych cieľových skupín (študenti, výkonný, stredný, vrcholový manažment), so zameraním na témy komunikácie, poradenstva, riešenia konfliktov, spätnej väzby, hodnotového a osobnostného manažmentu, hodnotiacich procesov, delegovania, profesionality, firemnej identity, motivácie.

Zakladám si na tom, aby som svoje vedomosti a zručnosti neustále zdokonaľovala. Preferujem sieťovanie vedomostí a interdisciplinárny prístup. Plynule hovorím tromi cudzími jazykmi. Rada sa učím novým veciam.

Vo svojom voľnom čase sa milujem venovať rodine, zaujímame sa o tenis, hudbu, film, psychológiu, image making, spoločenské tancovanie, plávanie, rozprávky.

Som zodpovedná, dôsledná, empatická, mám príjemné vystupovanie. Považujem sa za kreatívnu osobnosť s orientáciou na kvalitu a pozitívne prijatie.