Slovenčina
Slovenčina

Ján Čmelík

Zameriavam sa hlavne na oblasť diagnostikovania organizačnej kultúry, vodcovstva  (leadershipu) a tréningu psychickej odolnosti (MRT). Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa som získal v odbore Aplikovaná etika. V súčasnosti som študentom doktorandského štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v odbore Ekonomika a manažment podniku. Počas svojej kariéry som absolvoval niekoľko študijných pobytov vo Švajčiarsku a v USA zameraných na vodcovstvo (leadership). V USA som absolvoval aj tréning trénerov psychickej odolnosti (Master resilience trainer).

V profesionálnom živote lektorujem rôzne cieľové skupiny, cez výrobu, stredný až po vrcholový manažment. Hlavné témy, ktorým sa venujem sú: diagnostika organizačnej kultúry, vodcovstvo (leadership), tréning psychickej odolnosti, zážitkové tréningy, poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov a motivácie.

Vo svojom pracovnom aj osobnom živote pokladám vzdelanie za kľúčové pri odbornom a osobnostnom raste a preto mu venujem náležitú pozornosť. Samotné vzdelanie však nestačí, pretože musí byť doplnené o skúsenosti svoje vlastné ale aj zdieľané v odborných komunitách.  

Svoj osobný čas venujem rodine, športu, cestovaniu a vzdelávaniu. Preferujem popoludnie strávené na tenisovom kurte s manželkou a deťmi alebo cyklistickú túru po zákutiach Slovenska.

V stručnosti by som sa charakterizoval ako pracovitý a zodpovedný človek so zmyslom pre detail.