Slovenčina
Slovenčina

Peter Pálka

Erickson kouč s praxou vrcholového manažéra v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Má výcvik v eriksonov-skom transformačnom koučingu a je certifikovaný NLP Master Practitioner. Ukončil štúdium MBA na diplomovej úrovni.

Vyštudoval andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v odboroch pedagogika, psychológia.

Má 6 ročnú prax v oblasti bankovníctva na úrovni stredného manažmentu. Jedenásť rokov pôsobil ako člen vrcholového manažmentu v pozícii HR manažéra v jednej z najväčších slovenských IT spoločností, kde zároveň pôsobil ako tréner, kouč a senior konzultant pre oblasť riadenia ľudských zdrojov. Prax v oblasti executive a business koučingu v rozsahu 100 + hodín.

V súčasnosti pôsobí vo finančnom segmente ako executive a business kouč a tréner pre rozvoj manažérskych zručností a kompetencií.


ABSOLVOVANÝ VÝCVIK

2015 - 2016
Mentoring so Sandrou Wilson MCC (Master Certified Coach International Coach Federation) so zameraním na Business Coaching
The International Centre for Business Coaching

2012
NLP Master/ akreditovaný výcvik International Association of NLP/ 96 hodín výcviku
Erickson College International, License Certificate No. 2019513 NLPMP

2011
Tímový koučink v praxi
Koučink Centrum Praha

2010
The Art and Science of Coaching / výcvik koučov akreditovaný International Coach Federation (ICF)/128 hodín výcviku
Erickson College International, License Certificate No. 1911134CC

2002 - 2005
MBA program - Riadenie výkonnosti a zmien, Riadenie financií, Vedenie ľudí, Marketing
 The Open University, License 266224 Professional Diplom in Management