Notice: Undefined variable: userids in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/modules/youtubeplayer/lang/en_US.php on line 274 Notice: Undefined variable: userids in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/modules/youtubeplayer/lang/en_US.php on line 276 Better Future - Byť lepším sa dá! - Referencie
Slovenčina
Slovenčina

Referencie

 

 

 

 

 

Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23 Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Banská Bystrica)

"V rokoch 2012 2013 organizovala Banskobystrická regionálna komora SOPK
v spolupráci s firmou Better Future, s. r. o. jazykové vzdelávanie pre podnikateľov
v anglickom a ruskom jazyku: Business English I., Business English II, Business English III.,
kurz Obchodnej angličtiny a kurz Ruština pre začiatočníkov. Výuka sa stretla s vel'mi
pozitívnym ohlasom, účastníci oceňovali predovšetkým odbornost', pripravenost'a ústretovost'
lektorov.


V roku 2012 sme d'alej pripravili s PhDr. Zuzanou Čmelíkovou, PhD. - konateľkou
spoločnosti, seminár ,,Modelová hodina LEADERSHIP". Na toto podujatie tematicky
nadviazal medzinárodný workshop ,,Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnost' organizácie',
konaný pri príležitosti 35. výročia vzniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, kde sa ako hlavný host' predstavil Leo Fernando Castelhano Bruno,
významný brazílsky profesor, ktorý v súčasnosti pôsobí na jednej z najprestížnejších
vzdelávacích inštitúcií nielen v Južnej Amerike, ale na celom svete.


Na základe našich skúseností považujeme spoločnost' Better Future, s. r. o. Sliač za
spoľahlivého a seriózneho partnera. "

Ing. Marína Spirová, PhD., riaditeľka BBRK SOPK

 

Leadership:

"Páčila sa mi zaujímavá problematika a je prepojenosť zo silnými témami. Budem sa snažiť pretransformovať čo najviac poznatkov do praxe a byť aktívny a trpezlivý. Páčili sa mi konkrétne príklady situácií a diskutovanie o problémoch. V praxi sa budem usilovať o nastavenie hodnôt pre organizáciu."

Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23 Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Prešov)

Leadership:

"Páčil sa mi spôsob a vedenia seminára a uvedomil som si, že musím viac používať transakčný leadership."

"Páčilo sa mi použitie príkladov zo života, z praxe a chcem byť morálny pri vedení ľudí a to isté budem očakávať aj od podriadených."

"Páčil sa mi výber tém, ich vhodnosť pre tréning, použijem niektoré myšlienky ako návrh školení a zlepšenie plánu rozvoja zamestnancov."

"Páčilo sa mi rozoberanie hodnôt na príkladoch konkrétnych ľudí a ďalej budovanie vodcovstva v jednotlivých činnostiach.Páčili sa mi zaujímavé postrehy, rôzne príklady a verím, že použijem všetko."

"Páčila sa mi názornosť, prehľadnosť, forma a určite sa budem snažiť to preniesť aj do praxe a rozvíjať to ďalej."

"Páčil sa mi spôsob lektorovania, použitie nových postupov, využívanie technických prostriedkov a budem sa snažiť morálne vplývať na prostredie."

"Páčila sa mi zaujímavá téma, jej poňatie v modernom duchu a v praxi sa budem snažiť o zlepšenie komunikácie medzi manažérmi a radovými zamestnancami, preto aby pochopili, že sú tím a nie samostatné jednotky."

Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23 Notice: Undefined index: status in /var/www/virtual/better-future.eu/htdocs/plugins/function.toggle_start.php on line 23

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Bratislava)

Leadership:

"Páčilo sa mi pozerať sa na svet „inými očami", vo svojej praxi určite využijem povzbudzovanie nasledovateľov."

"Páčilo sa mi zapájanie ľudí do problematiky, ďalej hra a ukážka štýlov leadershipu vo filme. Vo svojej praxi sa budem snažiť využívať poznatky transformačného a charizmatického leadershipu."

"Páčila sa mi téma, pretože bola vystihnutá obsažne, ďalej sa mi páčila hra na odhaľovanie štýlov leadershipu."

"Páčil sa mi úvod po problematiky ale aj celý priebeh tréningu. Vo svojej praxi sa budem snažiť aplikovať čo najviac poznatkov z tohto tréningu."

"Páčilo sa mi všetko a chcem sa zamerať na vzťah vedúci – podriadený, rovnako chcem nadobudnuté poznatky využiť aj v iných životných situáciách."

 

Referencia vo formate .pdf 

 

Naspäť