Slovenčina
Slovenčina

Leadership

Leadership - v rámci poradenstva v oblasti leadershipu ponúkame organizáciám profesionálny prístup a praktickú využiteľnosť „leadershipovských“ zručností v organizačnej praxi. Držiteľ Pulitzerovej ceny za prácu „Leadership“ James MacGregor Burns povedal: „Kríza vo vedení ľudí dnes spočíva v priemernosti alebo aj bezohľadnosti veľkého počtu mužov a žien, ktorí sú pri moci.“ Priemernosť podľa neho spočíva v intelektuálnej rovine. Podľa J. Burnsa vieme len veľmi málo o tom, čo skutočný leadership vlastne znamená. Better Future je tu pre vás, aby vám pomohol uchopiť podstatu tohto pojmu, ktorý je nesmierne dôležitý pri úspešnom fungovaní moderných organizácií.

Je leadership o inšpirácii? O stanovovaní cieľov? O dosahovaní cieľov? Je líder tým, kto formuluje hodnoty? Uspokojuje líder potreby svojich nasledovateľov? Je leadership dosiahnuteľný len pre pár charizmatických mužov a žien? Je leadership o teórii dokonalých ľudí? Musíme sa lídrami narodiť, alebo sa nimi môžeme stať? Čím to je, že ľudia vôbec nepochybujú o tom, že manažment sa dá naučiť, ‎že sa manažérom človek nerodí, ale sa ním môže stať? Prečo vnímame manažment ako súbor určitých schopností a zručností, kým vedenie ľudí ako súbor vrodených osobnostných kvalít a charakteristík?

Leadership je jedným z najsledovanejších, no zároveň aj najmenej chápaných fenoménov.

My v Better Future, s.r.o., zastávame názor, že „leadershipovským“ zručnostiam sa môžeme učiť, a že lídrom sa netreba narodiť, ale sa ním môžete stať. Tiež si treba uvedomiť, že etika a leadership kráčajú ruka v ruke. Etické prostredie vedie k efektívnemu leadershipu a naopak - efektívny leadership smeruje k formovaniu etickej organizačnej kultúry a tým aj k morálnemu rozvoju organizácie. Dalo by sa tiež povedať, že efektívny leadership je výsledkom etického správania a konania, kým etické správanie a konanie je zas dôsledkom efektívneho leadershipu.

 

Pre získanie bližších informácií ohľadom cenovej ponuky a odborných konzultácií nás neváhajte kontaktovať. Náš tím vám rád poradí, pretože „Byť lepším sa dá!“.

 

Leadership (kurz + tréning) v rozsahu 15 – 20 hodín (4 dni)

Napriek veľkej snahe sa mnohým organizáciám stále nedarí uchopiť podstatu leadershipu, ktorý je nesmierne dôležitý pre úspešné fungovanie moderných organizácií. V ponúkanom kurze „Leadership" si zodpovieme nasledovné otázky:

Je vedenie ľudí o inšpirácii? O stanovovaní cieľov? O dosahovaní cieľov? Je líder tým, kto formuluje hodnoty? Uspokojuje líder potreby svojich nasledovateľov?

Vedenie ľudí, je podľa nás jedným z najsledovanejších, no zároveň aj najmenej chápaných fenoménov.

Cieľom kurzu: je identifikovať schopnosti a následne prostredníctvom praktického tréningu rozvíjať existujúce a získať nové „leadershipovské" zručnosti, ktoré efektívne využijete pri každodennej práci s pracovným tímom.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči, jednotlivci so záujmom o osobný rozvoj.

Metódy kurzu: teoretická príprava, prípadové štúdie, rolové hry, praktický tréning.

Kurzom získate: skutočnú predstavu o tom, čo je to leadership. Usmernenia ako zlepšiť vzťahy vo vašej organizácii; ako prijmäť ľudí/ zamestnancov/ nasledovateľov aby robili to, do čoho sa im nechce a a by to robili s radosťou.

Cena kurzu: 600 EURO