Slovenčina
Slovenčina

Riadenie zmeny

Riadenie zmeny – v rámci poradenstva v oblasti riadenia zmeny ponúkame organizáciám profesionálny prístup pri všetkých procesoch riadenia zmeny vašej organizácie.

Súčasná doba vytvára na organizácie a ich lídrov nesmierny tlak nielen zo strany zamestnancov, ale predovšetkým z externého prostredia. Čím ďalej, tým viac sa verejnosť zaujíma o aktivity organizácií, ktoré priamym alebo nepriamym spôsobom ovplyvňujú kvalitu ich života. Ak chcú byť organizácie konkurencieschopné, musí ich vrcholové vedenie prehodnotiť svoju organizačnú stratégiu a rozlíšiť, čo je potrebné meniť z hľadiska ich dlhodobého efektívneho pôsobenia. Povedané slovami A. P. Sloana, ktorý sa podieľal na kreovaní zmien vo významnej spoločnosti General Motors je pripravenosť na organizačnú zmenu nevyhnutná z týchto dôvodov: prostredie neustále sa meniaceho trhu a neustále sa meniacich produktov je schopné zlomiť akúkoľvek organizáciu za predpokladu, že nie je pripravená na zmenu.

Niekoľko posledných škandálov (napr. ENRON, MATEL, a pod.), vyvíjajú na svojich lídrov nepriamy tlak aby prehodnotili skutočné poslanie svojich organizácií – popri ich zmysle aj ich budúce smerovanie a vzťahy k zákazníkom, ku konkurencii, k dodávateľom a všetkým stakeholderom - interným i externým, primárnym i sekundárnym.

Better Future, s.r.o., ponúka svojim klientom riadenie procesu organizačnej zmeny, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom zmeny organizačnej kultúry. Jedná sa o prístup, ktorý je z hľadiska jej efektivity hodnotený vysoko pozitívne a to najmä z toho dôvodu, že dokáže prostredníctvom postupných krokov, ktoré sú realizované v súčinnosti s vrcholovým vedením organizácie minimalizovať počiatočný odpor k zmene, ktorý býva jedným z najčastejších sprievodných javov.

Pre získanie bližších informácií ohľadom cenovej ponuky a odborných konzultácií nás neváhajte kontaktovať. Náš tím vám rád poradí, pretože „Byť lepším sa dá!".

 

Riadenie zmeny (kurz + tréning) v rozsahu 10 hodín (2 dni)

Riadenie zmeny (kurz + tréning) v rozsahu 10 hodín (2 dni)

Cieľom kurzu: je pripraviť organizáciu na zmenu, ktorá sa v súčasnosti týka každej organizácie. To čo sa nám dnes môže zdať výhodou môže zajtra vyzerať úplne inak. Pomôžeme vytvoriť plán rozvoja vašej organizácie, identifikovať silné a slabé stránky a prostredníctvom metódy metamorphingu spoločne navrhneme stratégiu pre transformáciu na úspešnú organizáciu. Pri metamorphingu ide o zaktivizovanie celej organizácie a o jej udržanie v aktívnom móde, pre ktorý tvorí základ efektívna komunikácia so všetkými jej stakeholdermi.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči.

Metódy kurzu: teoretická príprava, výskumné prípadové štúdie, tréning, predstavenie a práca s novou metódou pre implementáciu zmien v organizácii – metamorphing.

Kurzom získate: odvahu pozerať sa na zmenu ako na každodennú súčasť vašej organizácie. Zmena je jedinou istotou súčasnej doby.

Cena kurzu: 300 EURO