Slovenčina
Slovenčina

Tvorba organizačnej filozofie

Tvorba organizačnej filozofie (kurz) v rozsahu 15 hodín (3 dni) + možnosť poradenstva pre vytvorenie Vašej organizačnej filozofie

Cieľom kurzu: je pomôcť pripraviť jasne deklarovaný a eticky podložený zmysel existencie vašej organizácie. Pre úspešné vytvorenie organizačnej filozofie musí byť vykonaná analýza potrieb a očakávaní vašich stakeholderov. Súčasťou tohto kurzu je aj tvorba stakeholderskej mapy.

Cieľová skupina: organizácie, manažéri, lídri, tréneri, kouči.

Metódy kurzu: analýza, syntéza, tréning, výskumné prípadové štúdie

Kurzom získate: nový pohľad na fungovanie vašej organizácie, ktorej základom sa stanú organizačné hodnoty.

Cena kurzu: 400 EURO