Slovenčina
Slovenčina

Firemné vzdelávanie a poradenstvo

PONUKA TRÉNINGOVÝCH KURZOV PRE FIREMNÉ VZDELÁVANIE

Leadership Academy

 1. Leadership a výkonnosť organizácie.
 2. Osobné hodnoty a leadership
 3. História a rozvoj leadershipu
 4. Model situačného leadershipu
 5. Motivácia a leadership

Viac informácií o Leadership akadémi.

Manažérska akadémia

 1. Manažér a profesionalita
 2. Manažér ako kouč
 3. Manažér a kreativita
 4. Biznis etiketa

Viac informácií o Manažérskej akadémi.

Akadémia úspešného obchodníka

 1. Osobnosť obchodníka – obchodník profesionál
 2. Osobné hodnoty
 3. Biznis etiketa pre obchodníka
 4. Kľúčové obchodné zručnosti
 5. Motivácia a obchod
 6. Argumentácia
 7. Stres manažment

Viac informácií o Akadémii úspešného obchodníka.

Líderské zručnosti

 1. Vytváranie mojej vlastnej značky
 2. Tréning hodnôt
 3. Líder a profesionalita
 4. Vytváranie interpersonálnych vzťahov
 5. Ja líder (Vízia / Stratégia / Akcia / Výsledky)

Manažérske zručnosti 

 1. Komunikačné zručnosti
 2. Inicializačné zručnosti
 3. Tímové zručnosti
 4. Manažment času a stres manažment
 5. Manažment založený na hodnotách / Hodnotový manažment

Tréningy soft skills 

 

FIREMNÉ PORADENSTVO

 

Akékoľvek bližšie informácie k firemným kurzom a firemnému poradenstvu Vám radi poskytneme na tel. čísle 0907684817, alebo e-mailom: zcmelikova@better-future.eu. Tešíme sa na Vás, pretože veríme, že Byť lepším sa dá!